Izsoļu komisija paziņo

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija paziņo, ka 2018.gada 19.februārī ir notikusi mutiska nomas tiesību izsole uz Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Sieti”, kas sastāv no zemes gabala 0,6844 ha platībā (kadastra apzīmējums 6096-007-0010) un būves ar platību 1380 m2 (kadastra apzīmējums 6096-007-0010-001) Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā.

Nomas tiesības uz septiņiem gadiem ir piešķirtas SIA ,,Ošukalns”, reģistrācijas Nr. 45403003353.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook