Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6090 006 0100 5,2ha platībā Krāslavas novada Svariņu pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 18.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 1.jūlijam plkst. 12.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 18.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2022.gada 5.jūlijā plkst.14.30 Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Tālrunis uzziņām 65681752, 65681766.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook