Izsludināta vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās

Krāslavas novada vēlēšanu komisija ir noteikusi (komisijas priekšsēdētāja 18.03.2019. rīkojums Nr.1), ka vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās termiņš Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir no 2019. gada 20. marta līdz 10. aprīlim.
Komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas kārtību un kandidātiem izvirzītās prasības nosaka:
•    Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums;
•    Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija.
Iecirkņu komisiju locekļu kandidātu (5 – 7 cilvēku) pieteikumus jāiesniedz Krāslavas novada vēlēšanu komisijai darba laikā Krāslavas novada domes 3., 13. vai 12. kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.
Tālruņi uzziņām: 29496549; 26672621.
Latvijas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama cvk.lv - aktivizēt ar https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019/normativie-dokumenti

Krāslavas novada vēlēšanu komisija

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook