Izsludina pieteikšanos Veselības dienas organizēšanai 2019.gadā

Krāslavas novada dome izsludina pieteikšanos Veselības dienas organizēšanai 2019.gadā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros.

Fotogrāfijas no veselības dienu aktivitātēm 2018.gadā

Katrs pretendents var pieteikties uz vienas Veselības dienas organizēšanu.

Pieteikšanās līdz 29.03.2019.

 

Pielikumā: tehniskā specifikācija 

 


Inta Murāne,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas
projektu koordinatore

 


           

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook