Izsludina ideju konkursu par Aglonas novada ģerboņa skiču izveidi

Aglonas novada pašvaldība izsludina (pamatojoties uz 17.06.2010. domes sēdes prot.Nr.15. # 14.7.) ideju konkursu Aglonas novada ģerboņa skiču izveidei.

Konkursa mērķis ir izveidot novada ģerboni kā unikālu Aglonas novada atpazīstamības zīmi, kas simbolizētu teritorijas dabu, kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas.

Konkursā iespējams piedalīties ikvienai juridiskai vai fiziskai personai. Vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā trīs Aglonas novada ģerboņa skiču izveides variantus, taču katrs variants - piedāvājums jānoformē atsevišķi nolikumā (skatīt pielikumā) noteiktajā kārtībā

Konkursa darbus izvērtēs ar domes lēmumu apstiprināta vērtēšanas komisija piecu cilvēku sastāvā, kura novērtēs katra iesniegtā darba atbilstību pēc būtības konkursa nolikumā noteiktām prasībām. Idejas tiks vērtētas pēc šādiem kritērijiem: ģerboņa skices un idejas apraksta atbilstība Aglonas novada tēlam; ģerboņa skices vizuālā pievilcība, uztveramība un atpazīstamība; ģerboņa skices izmantojamības daudzpusība.

Konkursa darbu pēdējā iesniegšanas diena 2010. gada 20.jūlijs līdz plkst. 16:00, Aglonas novada domes ēkā, Somersētas ielā 34, vai arī pa pastu, ar nosacījumu, ka pasta sūtījums domē tiek saņemts līdz 20. jūlija plkst. 16:00 – Aglonas novada dome, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV – 5304

Laikā no 21.jūlija līdz 27.jūlijam Aglonas novada ēkā no plkst.8:30 – 17:00 iedzīvotāji varēs aplūkot un izteikt savu vērtējumu par skiču variantiem, balsojot par vienu no piemērotākajiem ģerboņa variantiem.

Papildus paskaidrojumus par konkursa norisi, kā arī papildus informāciju par konkursa priekšmetu, pretendenti var saņemt Aglonas novada domē vai pa tālr. 65324573

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook