Iznācis kārtējais "Krāslavas Vēstis" 20. numurs

Sajā numurā lasiet:

- par trim notikušām domes sēdēm, kur tika apstiprināti jaunie pagastu pārvalžu vadītāji;

 - Robežnieku pagastā Krāslavas novada jaunsargi nodeva svinīgo zvērestu;

 - par ūdenssaimniecības attīstības projektiem mūsu novadā;

 - par TIC semināru Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu uzņēmējiem Krāslavā;

 - interviju ar Krāslavas policijas iecirkņa inspektoru;

 - ziņas no mūsu novada skolām;

 - interviju ar jubilāru Edmundu Gekišu;

 - sporta, kultūras un citas ziņas;

 - pārdomās par Adventa laiku dalīsies Krāslavas Romas katoļu draudzes prāvests Eduards Voroņeckis.

 

   Atgādinām, ka "Krāslavas vēstīs" ir iespējama sludinājumu un reklāmu publicēšana. Cena: - privātsludinājums  1.00 Ls;  komercreklāma  0.60 Ls/cm2.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook