Izmaiņas Indras un Robežnieku pagastu pārvaldēs

Pamatojoties uz Robežnieku pagasta un Indras pagasta pārvalžu vadītājas Ērikas Gabrusānes iesniegumu, ar 2020.gada 31.oktobri Ērika Gabrusāne atbrīvota no augstākminēto pagastu pārvalžu vadītājas amata (domes sēdes protokols Nr.17, 9.p., 24.09.2020.).

Ar š.g. 1.novembri par Indras pagasta pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāju iecelta ILONA KANGIZERE, savukārt par Robežnieku pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju iecelts AIVARS KRŪMIŅŠ.

Apsveicam un vēlam veiksmi!

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook