Īstenots projekts sociālo pakalpojumu piedāvājuma attīstībai

Krāslavas novada dome sekmīgi īstenojusi projektu “Sociālo pakalpojumu piedāvājuma attīstība Krāslavas novadā, nodrošinot specializētā transporta pakalpojumus personām ar apgrūtinātu pārvietošanos”, kas tika apstiprināts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Leader pasākumā biedrības “Krāslavas rajona partnerība” administrētajā projektu konkursā.

Foto: “Krāslavas Vēstis”

Konkrēto projektu par specializētā transporta nepieciešamību ir iniciējuši Robežnieku pagasta pārvaldes un pagastā esošā Skuķu aprūpes centra darbinieki, kas ar šo problēmu saskaras ikdienā. Līdz šim guļošu cilvēku un cilvēku ratiņkrēslos pārvadāšanai novadā tika izmantots tam nepiemērots transports, kas radīja neērtības gan pašiem cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, gan viņu palīgiem. Līdz ar to projekta mērķis bija nodrošināt lielāku mobilitāti cilvēkiem ar funkcionāliem un kustību traucējumiem Krāslavas novadā, iegādājoties multifunkcionālu specializēto transportlīdzekli.

 

Iepirkuma rezultātā Krāslavas novada dome 2019.gada beigās noslēdza līgumu ar SIA „Moller Auto” par jaunas automašīnas Volkswagen Crafter piegādi. Iegādātais transportlīdzeklis ir multifunkcionāls – pielāgots gan guļošu cilvēku, gan cilvēku ratiņkrēslos un viņus pavadošo personu pārvietošanai.

 

Prioritāri specializētais transports tiks izmantots Skuķu aprūpes centra (Robežnieku pagastā) vajadzībām, tiek izstrādāti arī noteikumi, kādos gadījumos šo pakalpojumu pēc ārkārtas situācijas beigām Krāslavas sociālajā dienestā varētu pieteikt arī citi Krāslavas novada iedzīvotāji.

 

https://kraslava.lv/pasvaldiba/projekti-2016-2020/elfla-projekti/leader-elfla-fonds/socialo-pakalpojumu-piedavajuma-attistiba-kraslavas-novada-nodrosinot-specializeta-transporta-pakalpojumus-personam-ar-apgrutinatu-parvietosanos  

 

Ināra Dzalbe

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook