Īsteno savu ideju projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”!

Krāslavas novada dome aicina novada iedzīvotājus līdz šī gada 06.aprīlim iesniegt projektu pieteikumus tradicionālajam projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”,

Grupas “Nevienaldzīgie “Motor SPA” apmeklētāji” 2017.gada projekta fotomirklis, kas “Sabiedrība ar dvēseli Latvijai” žurnālā atzīmēts kā labākā Latgales plānošanas reģiona konkursa fotogrāfija

 

 

 

 

saņemot līdz 600 eiro lielu pašvaldības budžeta finansējumu savām idejām! 

 

Šogad projektu konkurss tiek rīkots jau desmito gadu un, kā ierasts, tā aktivitātes var tikt plānotas vides labiekārtošanai, piemēram, rotaļu un sporta laukumu atjaunošanai un ierīkošanai, pagalmu, baznīcu, kapu un citu publisku teritoriju labiekārtošanai utml. Projekta īstenošana plānojama no šī gada jūnija līdz septembra beigām.

 

Konkursa nolikums, projekta pieteikuma forma un detalizēti ieteikumi tās aizpildīšanai pieejami pašvaldības mājas lapās www.kraslava.lv un www.kraslavasvestis.lv. Papildus informāciju iespējams saņemt, iepriekš piesakoties, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7, Krāslavā, 11.kabinetā (tālr. 656 20032, 29185871, e-pasts: inara.dzalbe@kraslava.lv). 

 

 

Liela projektu pieteicēju skaita un līdzīgas kvalitātes projektu gadījumā priekšroka tiks dota projektiem, kas:

 

veltīti Latvijas simtgadei;

nav saņēmuši finansējumu 2009. - 2017.gadu konkursos;

piesaista papildus līdzfinansējumu; 

kuru rezultāti ir pieejami plašākai publikai.

 

Projektu kvalitāte un arī konkurence ar katru gadu pieaug, tāpēc neaizmirstiet ne tikai aprakstīt savu ideju, bet arī pievienot skices, plānus, fotogrāfijas un citus materiālus, kas vērtēšanas komisijai pierādīs, ka esat rūpīgi pārdomājuši savas ieceres un esat gatavi arī ieviest plānoto! 

 

Lai iedvesmas pilna projektu rakstīšana!

 

Ināra Dzalbe

Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja

 

 

Pielikumi - 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook