Ir uzsākti Izvaltas ielas posma pārbūves darbi

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” 5.6.2.0/18/I/001 ietvaros Krāslavā ir uzsākti Izvaltas ielas posma pārbūves darbi.

Pārbūves darbus veic SIA “Jēkabpils PMK” un to kopējās izmaksas sastāda EUR 69 482.80. Darbus ir plānots pabeigt līdz 2019. gada augustam.

    Projekta ietvaros 2019. gada laikā ir plānots uzsākt arī pašvaldības ceļu “Pleiku apbraucamais ceļš” (Robežnieku pagasta Pleiku ciemā) un “Dauguļi – Raudovošķi” (Kalniešu pagastā) posmu pārbūvi, izbūvējot asfalta segumu.

Projekta mērķis ir Krāslavas un Dagdas novadu ceļu un ielu infrastruktūras pārbūve, tādā veidā reģenerējot tām pieguļošās degradētās teritorijas, nodrošinot ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta īstenošana turpināsies līdz 2020.gada septembrim. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 4 030 941,85; Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 2 819 138,15; Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – EUR 363 541,11; pašvaldību līdzfinansējums - 848 262,59.

 


Andris Rukmans
Krāslavas novada dome
656 20284

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook