Interaktīvās darbnīcas jauniešiem

2013. gada vasarā Krāslavas novadā norisinājās Interaktīvās darbnīcas jauniešiem. Darbnīcu ietvaros notika dažādas sporta aktivitātes jauniešiem, komandu saliedēšanas un sadarbības spēles, kā arī mākslas nodarbības.

-

-

-

-

Interaktīvo darbnīcu mērķis ir attīstīt jauniešos jaunas prasmes,izveidot un stiprināt komandu, kā arī veicināt sadarbību un draudzību jauniešu vidū.
Šis pasākums notika Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes īstenotā projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) 4.10. aktivitātes „Interaktīvās darbnīcas jauniešiem” ietvaros.

 

Interaktīvo darbnīcu organizatore Krāslavas novadā Julianna Moisejenkova (jauniešu koordinatore)

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook