Informācija no Kombuļu pagasta

Kombuļu pagasta pārvalde informē, ka ūdens kvalitāte Kombuļu ciemā neatbilst MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Ūdenim ir paaugstināts mangāna (Mn) rādītājs.

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstība ir saistīta ar pazemes ūdens īpatnībām.

Kombuļu pagasta pārvalde veic pasākumus, lai uzlabotu ūdens kvalitāti.

Saskaņā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” izvērtējumu dzeramā ūdens izmantošanā un gatavošanā, tas nevar būtiski ietekmēt saražotās un gatavotās pārtikas nekaitīgumu un to nevar idenficēt kā potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai.

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook