Informācija darba devējiem!

Krāslavas novada dome aicina darba devējus pieteikties Krāslavas novada domes finansētajā nodarbinātības programmā darbam vasarā! Pieteikšanās no 01.02.2020. līdz 28.02.2020.

Kādi būs darba devēji?

 • Pašvaldības iestādes.
 • Pagastu pārvaldes.

Kāda būs mērķauditorija?

 • Jaunieši vecumā no 15 (pilniem) līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Krāslavas novadā.

Kad sāksies jauniešu reģistrācija darbam vasaras periodā?

 • Reģistrācija sāksies aprīļa mēnesī.

Kāda būs jauniešu darba slodze?

 • 3,5 stundas jauniešiem vecumā no 15 (pilniem) līdz 17 gadie (ieskaitot).
 • 4 stundas jauniešiem vecumā no 18 (pilniem) līdz 20 gadiem (ieskaitot).

Kā tiks atlasīti jaunieši darbam vasaras periodā?

 • Izlozes veidā.

Cik lielu algu saņems jaunieši?

 • Alga pirms nodokļu nomaksas būs 215,00 eiro (puse no minimālās algas).

Kādi ir darba devēju pienākumi?

 • Jānodrošina jaunieši ar darbu un jānozīmē darba vadītājs, kurš koordinēs jauniešu darbu.
 • Pagastu pārvaldēm būs jānoslēdz darba līgumi ar jauniešiem.
 • Mēneša beigās jāiesniedz Krāslavas novada domei darba laika uzskaites tabeles.

Krāslavas novada dome apņemas:

 • Organizēt jauniešu nodarbinātību vasaras laikā.
 • Apzināt potenciālos darba devējus un apkopot ziņas par tiem.
 • Organizēt jauniešu atlasi (izlozes veidā) uz vakantajām darba vietām.
 • Informēt jauniešus par izlozes rezultātiem.
 • Slēgt darba līgumus ar jauniešiem, kuri strādās pašvaldību iestādēs.
 • Krāslavas novada dome no saviem budžeta līdzekļiem nodrošinās jauniešiem pusi no minimālās algas un sociālo nodokli pašvaldību iestāžu darba devējiem. Pagastu pārvaldēm būs jāfinansē no sava budžeta darba devēja sociālais nodoklis, bet pusi no minimālās algas finansēs Krāslavas novada dome.
 • Iesniegt darba laika tabeles grāmatvedībai un veikt citus nepieciešamos darbus pasākuma veiksmīgai norisei.

Kur darba devēji var iesniegt savu pieteikuma veidlapu?

 • Pieteikuma veidlapa ir jāiesniedz sūtot to uz e-pasta adresi inga.eizenberga(@)kraslava(.)lv vai iesniedzot to personīgi Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 16. kabinetā.

Pasākuma kontaktpersona:

Projektu nodarbinātības organizatore: Inga Eizenberga

Tālrunis: +371 65681771

E-pasts: inga.eizenberga(@)kraslava(.)lv

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook