Indras pamatskola savā SKOLAS SOMĀ ieliek...

Septembra nogalē Indras pamatskolas 4.klases skolēni projekta «Latvijas skolas soma» ietvaros apmeklēja Andrupenes lauku sētu, kur varēja droši pasoļot pa purva takas laipu, izpētot dabaszinību stundās iepazītos augus, bet no kalna apskatīt burvīgu mūsu Latgales dabas ainavu.

 Turpinājumā bērni, paši būdami no laukiem, ar lielu interesi apskatīja ēkas, kurās dzīvoja un strādāja mūsu senči, noklausījās stāstus par to, kāda bija seno latgaliešu sadzīve, darbs un atpūta.

 Ar lielu prieku skolēni piedalījās radošajās darbnīcās: savām rokām gatavoja kļockas un  “picu – kokoru” (to  aromāts, mēs  domājam, aizlidoja pat līdz Indrai), bet no māla uzbūra jaukas figūriņas.

 Un kāds gan ir brauciens bez izpriecām?! Lielās šūpoles vilināja mazos ekskursantus jau no paša sākuma! Un apskates ekskursijas noslēgumā visi 15 brašie zēni un meitenes kārtīgi izšūpojās (ievērojot, protams, drošības noteikumus, ko pirms šūpošanās atkārtojām!).

Gribam pateikties lauku sētas vadītājai Skaidrītei un jaukajām saimniecēm par interesanti un izzinoši pavadīto laiku Andrupenes lauku sētā, Indras pagasta pārvaldei par piedāvāto transportu un autobusa vadītājam Jānim Grabovskim par ātru un drošu ceļu. 

 


Indras pamatskolas 4.klases audzinātāja Ilona Beitāne-Špaka

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook