Indras Mākslas un mūzikas skola.Latgales reģiona mūsdienu deju skate

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 10. maijā Daugavpilī notika Latgales reģiona mūsdienu deju skate. Skatē piedalījās mūsdienu deju kolektīvi no Daugavpils, Jēkabpils, Balviem, Ogres, Saulkrastiem. Krāslavas novadu skatē pārstāvēja Indras Mākslas un mūzikas skolas mūsdienu deju kolektīvs “Cits horizonts”.

 Apgūstot XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku, mūsdienu deju lieluzveduma repertuāru skatei tika sagatavotas  dejas “Mākoņos” un “Robežas”.  

VISC apstiprināta komisija novērtēja deju priekšnesumus piešķirot 1. pakāpi un 32,3 punktus par deju “Robežas” un 1. pakāpi un 30,7 punktus par deju “Mākoņos”.

Pedagogu Lidijas Trušeles un Martas Krilovas vadībā ir uzsākts liels un nopietns darbs,  kurš būs jāturpina arī nākamajā gadā.  Paldies pedagogiem, skolas audzēkņiem un audzēkņu vecākiem par izturību un mērķtiecību ejot uz kopīgiem mērķiem. Paldies Indras, Robežnieku, Piedrujas pagasta pārvaldēm par atbalstu. 

 

Indras Mākslas un mūzikas skolas direktore Ērika Zarovska

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook