IKT tehnoloģijas Krāslavas skolās

Krāslavas novada dome veiksmīgi turpina īstenot ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektu ”Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana Krāslavas Valsts ģimnāzijā un Krāslavas pamatskolā”.

google.lv

Projekta mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība, skolu mācību vides uzlabošana, sporta infrastruktūras sakārtošana, jaunāko tehnoloģiju ieviešana kvalitatīvākai un, uz kompetencēm balstītai mācību satura pilnveidošanai, jaunas dienesta viesnīcas būvniecība.

2020.gads tiks veltīts projektā iesaistīto skolu modernizācijai un ergonomiskās mācību vides izveidošanai. Mūsdienās ļoti strauji attīstās tehnoloģijas un to izmantošana izglītībā. IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) izmantošana veicina izmaiņas izglītības sistēmā kopumā, tās sniedz iespējas izglītības procesā gan informācijas analīzei, gan kompetenču attīstībai, gan katra skolēna individuālo spēju pilnveidošanai un izglītības pieejamības nodrošināšanai. Balstoties uz skolu vajadzībām un IKT pielietojumu mācību procesa nodrosināšanai, skolām tiks iegādāti interaktīvie ekrāni, portatīvie datori, planšetdatori, nepieciešamās programmatūras, 3D printeri un robotikas komplekti.

Viens no projekta mērķiem ir veicināt IKT mērķtiecīgu pielietošanu izglītības sistēmā, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti. IKT izmantošana mācību procesā sniedz iespējas veidot efektīvu mācību vidi, kombinējot tekstu, attēlus, animācijas, video un audio informāciju, kā arī pilnveido skolēnu sadarbības prasmju attīstību.

Projekta budžeta kopējās attiecināmas izmaksas sastāda 3 126 601,18 EUR, ERAF līdzfinansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

Juta Bubina,
projekta vadītāja

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook