Iespēja saņemt humāno palīdzību

Krāslavas novada PI "Sociālais dienests" saņēma humāno sūtījumu no Vadstenas (Zviedrija), kas paredzēta Krāslavas pilsētas un Krāslavas pagasta trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm (personām), daudzbērnu ģimenēm, personām ar invaliditāti.

 

Palīdzību var saņemt(Grāfu Plāteru ielā 6)

no  8.30 – 11.30.

PERSONAS AR VISU VEIDU INVALIDITĀTI,

ČAES AVĀRIJAS SEKU LIKVIDĒŠANAS DALĪBNIEKI,

POLITISKI REPRESĒTĀS PERSONAS,

uzrādot apliecību

un

TRŪCĪGAS, MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES, DAUDZBĒRNU ĢIMENES, 

uzrādot derīgu izziņu par atbilstību statusam

no 14.oktobra – 17.oktobrim

no 21. oktobra – 24. oktobrim

no 28.oktobra – 31. oktobrim

 

Tālruņi uzziņām: 656 22530, 656 22191

 

 

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook