IERAKSTĀM SEVI SVĒTKOS

5. decembra vakarā uz Krāslavas KN skatuves un lielajā zālē līdzās skatītājiem rotājās Krāslavas novada izglītības iestāžu kultūrizglītības kolektīvi. Pasākumā ap 300 dalībnieku, kopumā novadā ap 700 skolēnu, kas nu jau piekto gadu savos kolektīvos gatavojas kārtējiem lielajiem svētkiem Rīgā-XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gada jūlijā.

Anatola Kauškaļa foto

Svētku ieskaņas pasākumā piedalījās Krāslavas Bērnu un jauniešu centra TDK “Pastaliņas” (2grupas) un “Raita”, Krāslavas Mūzikas skolas vokālais ansamblis “Krāslaviņa” un tautas instrumentu ansamblis “Ziķeri”, Varavīksnes vidusskolas deju kolektīvi “Draiskuļi”, “Varavīksnīte”, “Austriņa” un “Dzirkstīte”, Krāslavas pamatskolas deju kolektīvs “Ritenītis” (3grupas), Krāslavas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvi “Rakari” un “Jumis”, Indras mākslas un mūzikas skolas mūsdienu deju grupa “Cits horizonts” un Indras pamatskolas deju kolektīvs “Indriņa“ un viesi no Preiļiem - skolēnu deju kolektīvi “Gaida”.

Kopā, iepazīstot ticējumus un tradīcijas, mācījāmies darīt, augt gudrībā, radošumā un atbildībā. Izdejojām, izdziedājām un izspēlējām daļu no kuplā XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra.

Ar šo rotāšanos dziesmās, dejās, instrumentu skaņās un mūsdienīgās horeogrāfijās turpināsim radošo ceļu savos deju, mūzikas un mākslas kolektīvos, neatlaidīgi un pacietīgi strādājot svētku dalībnieku atlases skatēm, jo tieši tā mēs ierakstām sevi svētkos!

  Paldies visiem pasākumā iesaistītajiem, kolektīvu vadītājiem, skolotājiem, vecākiem, KN čaklajiem rūķiem par gaismu, skaņu un telpu.

Lai jauks Ziemassvētku gaidīšanas laiks mums visiem!

 

 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku

 koordinatore Krāslavas novadā,

Krāslavas BJC metodiķe Sanita Kumpiņa

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook