IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

PI “Sociālais dienests” ( PA “Krāslavas  slimokase” pārņēmēja) paziņo, ka Krāslavas novada iedzīvotāji no  27.12.2021.g. var  veikt  pacienta līdzmaksājuma apdrošināšanas pakalpojuma apmaksu par 2022.gada I ceturksni  EUR 20,00  apmērā. Iespējams veikt apmaksu par vairākiem ceturkšņiem  attiecīgi EUR 40, 60 vai 80 apmērā. Iemaksas veicamas Krāslavas Slimokasē vai ar pasta vai bankas starpniecību maksājuma uzdevumā norādot:

Maksājuma saņēmējs: PI “Sociālais dienests”

Saņēmēja  kontā Nr. LV06UNLA0050019786997

Reģ. Nr. 90009036642

Maksājuma mērķis: iemaksa pacienta līdzmaksājuma apdrošināšanai AAS “BALTA”,  vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta, tālruņa Nr.

Sīkāka informācija pa tālr. 65622835, 65622828.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook