Iedzīvotāju ievērībai

P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta līdzmaksājuma apdrošināšanas pakalpojuma apmaksu par 2021. gada IV ceturksni 21.34 EUR apmērā jāveic ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. septembrim (ieskaitot). Iemaksas veicamas „Krāslavas Slimokasē” vai ar pasta vai bankas starpniecību slimokases kontā. Nesamaksājot laikus, jūsu apdrošināšanas karte būs anulēta.

Slimokases administrācija

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook