"Gliemezis pa ceļu gāja"

Gliemezis pa ceļu gāja,

Nesdams plecos savu māju.

Apraudzīt viņš devās brāli...

Ar tādiem vārdiem sākās Cecīlijas Dineres 90.jubilejai veltīts pasākums Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”. Iestādes skolotājas iestudēja pašsacerēto muzikālo pasaku pēc mūsu novadnieces  „Poēmas par gliemezīti” motīviem.  Bērni līdzpārdzīvoja gliemezīša piedzīvojumiem, kā arī  iesaistījās jaukā ballē pasākuma nobeigumā kopā ar ludziņas varoņiem: Gliemezi, Peli, Vārnu, Kaķi un Skudru. Pasaciņā paustā ideja par draudzību un izpalīdzību bija bērniem tuva un saprotama.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook