Ģimnāzisti eksperimentē un izzina pasauli

Aizraujoši ir uzzināt kaut ko jaunu, mācoties skolas solā, bet vēl nozīmīgāk ir klasē gūtās zināšanas pielietot praksē. Aprīlī Krāslavas Valsts ģimnāzijas 7. klases skolēniem bija lieliska iespēja ESF projekta

 

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros doties izglītojošā braucienā uz mūsu valsts galvaspilsētu, lai vēlreiz pārliecinātos, ka skolai un praktiskajai dzīvei ir ļoti cieša saikne. 

Pirmā nodarbība „Kur augi ar taureņiem satiekas” notika LU Botāniskajā dārzā. Gides interesantais stāstījums palīdzēja skolēniem labāk izprast dažādas dabas likumsakarības. Viņiem bija iespēja ne tikai aplūkot un uzzināt daudz jauna par puķēm, palmām un kaktusiem, bet arī ieraudzīt retas tauriņu sugas. Skats, ko sniedza ziedošie rododendri un acālijas, bija neaizmirstams.

Ekskursijas turpinājumā mēs devāmies uz Zinoo centru, kur skolēniem tika piedāvātas divas aizraujošas nodarbības. „Prāta ilūzija” – tā bija burvestību pilna stunda, kuras ievadā šarmantais triku meistars iepazīstināja skolēnus ar ķermeņa valodu, bet turpinājumā pašiem ļāva piedalīties triku rādīšanā. Savukārt otrā nodarbība „Eksperimenti” bija lielisks ievads fizikas un ķīmijas zinātnē, kuras skolēni sāks apgūt nākamgad.

Bērni bija sajūsmā gan par aizraujošajām nodarbībām, gan par lielisko iespēju lietderīgi un jautri pavadīt laiku kopā ar klasi. 

 

Ingrīda Grišāne, KVĢ 7. kl. audzinātāja

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook