Gan maziem, gan lieliem dejotājiem svarīga skatuves pieredze

Ar mērķi precizēt konkrētu deju iestudējumus un gūt skatuves pieredzi Krāslavas novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi šī gada 5. decembrī pulcējās Krāslavas KN. Tas bija 1.koncerts-kopmēģinājums, gatavojoties 2020. gada Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju repertuāra pārbaudes skatei,

Anatola Kauškaļa foto

kas notiks 2019. gada 6. martā. Uz skatuves kāpa gan paši jaunākie, 1. klašu dejotāji, kam tā bija pirmā iespēja izdejot savu repertuāra deju uz lielās skatuves, gan pieredzējušie, kas pabijuši jau 2 lielajos Deju svētku uzvedumos arī Rīgā. 
Deju skolotāji vēroja savus kolektīvus no zāles, pēc kopmēģinājuma kopā ar deju skolotāju metodiskās apvienības vadītāju veica detalizētu deju iestudējumu analīzi. Būs arī 2. kopmēģinājums februārī, līdz tam katrai deju grupai jāiemācās viss repertuārs. 
Šī ideja, pirms skates izdejot visiem deju kolektīviem savas dejas, un arī pašiem būt skatītāju vidū, radās ikgadējā rudens seminārā oktobra sākumā, kad deju skolotāji sanāca kopā un runāja par Deju svētku nepārtrauktības procesa nodrošināšanas - regulāras darbības aspektiem (darba vide, tehniskais nodrošinājums, pieredze un metodiskais materiāls), gatavojoties kārtējiem skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 
Kopā uz skatuves kāpa ap 300 dejotājiem, ar savu sniegumu mūs priecēja arī kaimiņu novada dejotāji no Preiļu pamatskolas. 

 

Krāslavas BJC metodiķe S.Kumpiņa

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook