Gādājot par vidi mūsu garīgajās mājās

Kopš 1938. gada 30. oktobra Krāslavas kultūrvēsturisko apbūvi papildina kādreiz tik staltā, neogotikas stilā celtā Krāslavas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Vēsturiskie notikumi nav saudzējuši baznīcu, atstājot būtiskas pēdas tās izskatā. Zaudējot Latvijas neatkarību un mainoties politiskajam režīmam, 1954. gadā vietējā pilsētas vara iznīcināja baznīcas altāri,

aizmūrējot to ar sienu, salauza arkveidīgo griestu konstrukciju, nogāza baznīcas torni. Kopš 1996. gada, kad draudze atguva baznīcu, līdzekļu trūkuma dēļ nav bijis iespējams veikt iekštelpu remontdarbus.

Baznīcas ieejas mezgls ir viens no pirmajiem elementiem, kas cilvēkiem rada iespaidu par baznīcu, tajā ienākot. Līdz šim ir pavēries visnotaļ drūms skats – nolietojies priekštelpas sienu un griestu krāsojums, elektroinstalāciju mudžekļi, nepietiekams apgaismojums, centrālo durvju augstvērtības neatbilstība būvobjektam, kvalitāti zaudējušais krāsojums reljefa daļām ap centrālajām ieejas durvīm. Saņemot Krāslavas novada domes finansiālu atbalstu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros, Krāslavas Evaņģēliski luteriskā draudze ir sakārtojusi baznīcas ieejas mezglu. 

Krāslavas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ieejas mezgla sakārtošana ietvēra elektroinstalācijas remontu, baznīcas priekštelpas durvju bloku attīrīšanu no vecās krāsas, slīpēšanu, bojāto vietu remontu, gruntēšanu, kā arī priekštelpas remontdarbus. Šobrīd var novērot kvalitatīvu priekštelpas sienu un griestu apdari, sakārtotu elektroinstalāciju, radot estētiskus apstākļus informatīvā stenda novietošanai un apskatei baznīcas priekštelpā. Papildus ir veikta pie baznīcas ārējās sienas esošā vecā elektrības sadales skapja demontāža un jaunas sadalnes uzstādīšana attālināti no sienas, kas ļaus novērst pastāvīga mitruma un sniega klātbūtni, līdz ar to arī ārējās sienas bojāšanos. 

Saņemot draudzes atbalstītāju dāvinājumu, ir veikta baznīcas centrālo durvju restaurācija to vēsturiskajā izskatā, izgatavojot vēsturiskos koka elementus (vērtnes, loga daļu), kas līdz mūsu dienām nebija saglabājušies, un atjaunoti kalumi (eņģes, dekoratīvie elementi). Jāpiebilst, ka LEADER projekta ievaros ir paredzēts atjaunot baznīcas torni, tādēļ restaurētās durvis tiks uzstādītas pēc torņa atjaunošanas darbu īstenošanas, tādējādi tās pasargājot no iespējamajiem bojājumiem.

Gādājot par vidi Krāslavas Evaņģēliski luteriskās draudzes garīgajās mājās, ir iegūti jauni lieldraugi. Pateicamies SIA “Elta-94” un “RH Būve” sertificētiem speciālistiem par sniegtajiem padomiem un atbalstu, veicot remontdarbus, A/S “Sadales tīkls” pārstāvjiem par sadalnes nomaiņu, SIA “Olūts” meistariem par baznīcas durvju restaurāciju. Paldies Krāslavas novada domei par iespēju un iedrošinājumu darboties pašiem, saglabājot vēsturisko mantojumu un stiprinot garīgās vērtības, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti.

 

Projekta koordinatore
Ilze Andžāne

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook