Gada pasākums fotogrāfijā Fotoplenārs - radošā darbnīca "Krāslava 2010"

Pasākums ir jauns kultūras produkts mūsu novadā, kuru organizē Foto klubs "Zibsnis" un fotomākslinieks Anatols Kauškalis. Tā mērķis ir apvienot

domubiedrus radošā sadarbībā, veicināt vietējo iedzīvotāju māksliniecisko izaugsmi fotogrāfijā un dažādot kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas Krāslavas novadā.

Programma pielikumā

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook