Evelīnai Kristai Sitnikai atzinība latviešu valodas Valsts olimpiādē

22. martā LU Humanitāro zinātņu fakultātē notika latviešu valodas 8.- 9. klašu Valsts 45. olimpiāde, uz kuru bija uzaicināti 100, bet piedalījās 96 dalībnieki. No Krāslavas un Dagdas novadiem uz olimpiādi varēja izvirzīt tikai vienu skolēnu, kurš bija uzrādījis vislabāko rezultātu novadu olimpiādē,

un šoreiz tā bija Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolniece Evelīna Krista Sitnika.

Par olimpiādes norisi stāsta pati Evelīna Krista: 
“Olimpiādes 1. daļā bija 10 jautājumi par nozīmīgākajiem kultūras  notikumiem Latvijā 2018. gadā, 2. daļā – svarīgākajā un grūtākajā- vajadzēja labi izprast tekstu, lai  pareizi veiktu gramatiskos uzdevumus, bet 3. daļā – domraksts, kurā bija jāapvieno radošums kopā ar valodas izpratni. Tematu izvēlējos saistībā ar iepriekšējā daļā izlasīto tekstu un rakstīju par latviešu rakstnieku devumu un pasaules literatūru. Neskatoties uz to, ka uzdevumu veikšanai tika atvēlētas 3 stundas, laika tomēr pietrūka, bet piedalīšanos Valsts olimpiādē uzskatu par milzīgu pieredzi, savu zināšanu papildināšanu un nozīmīgu pārbaudījumu pirms eksāmeniem”.

Lai spētu atbildēt uz jautājumiem par kultūras notikumiem Latvijā, nepietiek ar mācību stundu saturu, bet visu laiku ir jāseko tiem līdzi Latvijas medijos, ir jālasa grāmatas un cita speciālā literatūra, jāskatās filmas, teātra izrādes, jāapmeklē dažādi kultūras pasākumi.

Mēs lepojamies ar Evelīnu Kristu un sakām sirsnīgu paldies vecākiem par meitas audzināšanu un prasmi radīt interesi par latviešu valodu, kultūru un dzīvesziņu.

 

Daina Andžāne, Krāslavas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja, 9. klases audzinātāja

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook