Elektronikas šķiratlons Krāslavā un visā Latvijā

No šā gada 20.aprīļa līdz 20.maijam ikviens Krāslavas novada iedzīvotājs aicināts piedalīties akcijā “Elektronikas šķiratlons”. Tās ietvaros, nodot savas nolietotās elektroiekārtas SIA “Krāslavas nami” šķirošanas laukumā, Latgales ielā 5, varēs piedalīties arī balvu izlozē.

Akciju organizē Latvijas Zaļais punkts un SIA “Eco Baltia vide” un kopumā tā norisināsies vairāk nekā 20 pašvaldību šķirošanas laukumos. Starp visiem akcijas dalībniekiem, kuri no 20.aprīļa līdz 20.maijam kādā no šķirošanas laukumiem būs nodevuši nolietotās elektroiekārtas, 31.maijā tiks izlozēta lielā balva – jauns televizors, kā arī pārsteiguma balvas no kampaņas organizētājiem.

Iedzīvotāji, kuri no 20.aprīļa līdz 20.maijam šķirošanas laukumā, nodos savas vecās elektroiekārtas, tiks reģistrēti balvu izlozei.

SIA “Krāslavas nami” atkritumu šķirošanas laukums atrodas Latgales ielā 5, Krāslavā, un tā darba laiks ir:

  • otrdienās un trešdienās no plkst. 7.00 -12.00
  • ceturtdienās un piektdienās no plkst.16.00 -19.00
  • sestdienās no plkst. 8.00 -12.00

Atgādinām, ka visa veida nolietotās un nederīgās sadzīves un elektrotehnikas iekārtas – veļas mašīnas, televizori, ledusskapji, plītis, datori, monitori, telefoni u.c. - tiek klasificētas kā videi kaitīgi un bīstami atkritumi, jo tās satur videi un cilvēkam bīstamas vielas.  Ja baterijas vai elektroiekārtas netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, tās nokļūstot apkārtējā vidē rada toksisku piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, gan cilvēku veselībai. Elektroiekārtas satur virkni bīstamu ķīmisku vielu, piemēram, svinu, kadmiju, alvu, dzīvsudrabu u.c.

Jāatgādina, ka šīs lietas nekādā gadījumā nedrīkst izmest arī sadzīves atkritumos, jo tās nodara ne vien kaitējumu videi, bet tā ir arī nelietderīga dabas resursu izšķērdēšana, jo tā vietā, lai iekārtu sastāvdaļas tiktu pārstrādātas jaunos materiālos un iekārtās, tās bezjēdzīgi tiek noglabātas uz mūžīgiem laikiem atkritumu poligonā.

Lai nodrošinātu drošu elektroiekārtu nodošanu pārstrādei, elektroiekārtām ir jābūt neizjauktām, piemēram, ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu, datoram – ar mātes plati u.tml. 

 

Ziņa par akciju - http://www.zalais.lv/lv/jaunumi/akcijas/vislatvijas-akcija-elektronikas-skiratlons-aicina-neatstat-majas-vecas-elektroiekartas 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook