Eiropas brīvprātīgā darba gada balva 2011

Izglītības un zinātnes ministrija aicina pieteikt brīvprātīgos, brīvprātīgā darba organizatorus un brīvprātīgā darba atbalstītājus Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 balvai (turpmāk – balva)

tādā veidā izsakot atzinību personām un organizācijām par veikto darbu sabiedrības labā un nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgā darba attīstībā Latvijā. Balvu veidos Goda raksts un piemiņas balva, ko piešķirs deviņiem balvas pretendentiem.

Balvas piešķiršanai var tikt izvirzīti šādi balvas pretendenti:

brīvprātīgais – fiziska persona, kas īsteno brīvprātīgā darbu;

brīvprātīgā darba organizators – juridiska persona, kas organizē brīvprātīgā darbu vai informē par brīvprātīgā darba iespējām;

brīvprātīgā darba atbalstītājs – juridiska persona, kas finansiāli, informatīvi vai materiāltehniski atbalsta brīvprātīgā darba īstenošanu.

Ierosinājumu balvas piešķiršanai var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, aizpildot veidlapu un iesniedzot to Izglītības un zinātnes ministrijā līdz 2011.gada 14.novembrim personīgi, pa pastu (pasta zīmogs 14.11.2011) vai elektroniski uz e-pasta adresi: marika.galilejeva@izm.gov.lv, izmantojot elektronisko parakstu vai skanētā veidā (līdz 14.11.2011 plkst. 17.00). Ierosinājumu lūdzam adresēt Politikas koordinācijas departamenta Jaunatnes politikas nodaļai. Vienlaikus aicinām, sūtot ierosinājumu pa pastu, nosūtīt to arī elektroniski uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. Veidlapa un vērtēšanas kritēriji ir atrodami pielikumā vai Eiropas Brīvprātīgā darba gada mājas lapā: www.ebdg2011.izm.gov.lv

Svinīgā balvas pasniegšanas ceremonija notiks 2011.gada 25.novembrī Eiropas Brīvprātīgā darba gada noslēguma konferences laikā Rīgā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Jaunatnes politikas nodaļas pārvaldes vecāko referenti Mariku Galilejevu (tālr. 67047952, e-pasts: marika.galilejeva@izm.gov.lv).

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook