„E-klase” Valsts ģimnāzijā

Pagājušā mācību gada beigās populārāko skolvadības sistēmu «e-klase» bija ieviesuša vairāk nekā puse no visām Latvijas skolām. Lielākā daļa no «e-klases» skolām šobrīd jau ir pilnībā atteikušās

no papīra žurnālu izmantošanas un pārgājušas uz elektronisko formātu.
Sākot ar 1.septembri arī Krāslavas Valsts ģimnāzijā ir „e-klase”.

Kas tad ir „e-klase” ?

Kā  jau teikts iepriekš, tā ir skolotāju papīra darbu elektroniskā versija. Visas atzīmes, cita veida skolēna vērtējumi, kavējumi, piezīmes, vēstules vecākiem, arī darba plāni un visas atskaites piecu dienu laikā skolotājiem jāievada datorā.
To var darīt stundas laikā, starpbrīdī, pēc stundām vai mājās, vien ievadot paroli.
Skolotāji, kuri ir „draugos” ar datoru, šo jauninājumu uztver ļoti pozitīvi, tas stipri atvieglo darbu.  Pārējiem būs vien nedaudz jāpamācās.
Bērnus, kuriem nav problēmu ar mācībām un skolas apmeklējumu, tas neuztrauc vispār, drīzāk priecē- paši reizēm var nepierakstīt dienasgrāmatā mājasdarbus, gan jau skolotājs būs ierakstījis!
Vecākiem, kuriem mājās ir pieejams dators, tā ir lieliska iespēja  vienmēr būt informētiem par savu bērnu gaitām skolā.  Dienasgrāmatas elektroniskā versija ir viegli pārskatāma un ir bez maksas.
Par maksu- 7 Ls gadā- ir “Ģimenes komplekts”.  Tas veidots ar mērķi sniegt vecākiem vēl vairāk priekšrocību un padarīt viņu uzturēšanos e-klasē maksimāli vienkāršu, tas ietver arī  vecāku apziņošanas pakalpojumu  pēc pašu izvēles uz e-pastu vai SMS veidā.  Nopērkot ”Ģimenes komplektu”, to lieto gan vecāki, gan bērni.
Ģimnāzijas direktors Jānis  Tukāns atzīst, ka jau iepriekšējā mācību gadā  radās doma ieviest „e-klasi”, bet  ne visiem skolotājiem  bija iespēja vienmēr  piekļūt   pie datora.
Pagājušajā ziemā, kad  skolas absolvents  Elmārs Ģeņģeris  noziedoja  skolai divas  jaunas datorklases, visi vecie datori tika  izvietoti  pa kabinetiem un tagad katrā kabinetā ir arī interneta pieslēgums.
Tas nozīmē, ka skolotājiem ir samazinājies papīru darbs– tagad visas skolēnu atzīmes, visas atskaites, klases vērtējumi, skolēnu kavējumi  tiek ievadīti datorā un administrācija, kad ir vajadzība, nospiež taustiņu un saņem informāciju.
Ģimnāzijas audzēkņu vecāki gan vēl nav plaši informēti par „e-klasi”  un jaunās  programmas lietošanas iespējām.  
Drīzumā būs skolas vecāku sapulce, kurā tikšot apspriestas  visas ar „e-klasi” saistītās lietas.
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook