Dots devējam atdodas!

Katru gadu mēs, Krāslavas Bērnu un jauniešu pulciņa “Meistarstiķis” meitenes, piedalāmies Labo darbu nedēļas akcijā. Jau četrus gadus mūsu dāvinājumus saņem Labdarības organizācija Caritas. Iepriekšējos gados esam dāvinājuši iepirkuma somas, priekšautus , saimniecībā nepieciešamus maisiņus.

 Klāt kārtējais rudens – ražas novākšanas un labo darbu laiks. Ābolu raža šogad ir laba. Ideja par ābolu ievārījuma vārīšanu radās pirms ” Labo darbu nedēļas”.  Divas dienas pulciņā ”Meistarstiķis” bija kulinārās nodarbes. Meitenes  mizoja, grieza, svēra, mērija un vārīja ābolu un ābolu- dzērveņu ievārījumu. Radoši noformējot ievārījuma burciņas bijām gatavas doties ciemos. Čaklās Caritas darbinieces sirsnībā mūs sagaidīja, pateicās, uzslavēja un pieņēma mūsu dāvinājumu. Saņēmuši tencinājuma konfektes, novēlējām izturību un veselību viņu darbā, devāmies mājās. 

Tie ir mazi veikumi, bet tie palīdz radīt sapratni – bez sīkuma nevar izaugt lielums, lai izaugot, dzīvē veiktu lielus darbus, jāsāk ar dāvināšanas prieka mazumiņu. 

Nesen, 12.oktobrī,  parādīt savus mazos labos darbus, mēs kopā ar BJC novadpētniecības pulciņu “Jāņtārpiņi” (pulc. skolotāja V. Urbanoviča) devāmies uz Rēzekni, kur  norisinājās  Labo darbu gadatirgus. Tur tika pārstāvēti Labie darbi no visas Latgales. Mēs stāstījām par sadarbību ar organizāciju Caritas un pansionātu “Priedes”, bet pulciņa “Jāņtārpiņi” audzēkņu labie darbi ir saistīti ar mūsu vēstures izzināšanu un saglabāšanu. Vairāki skolēni veidoja savas dzimtas senču dzīvesstāstus, izveidoja informatīvo stendu par 20.gs. likvidētajām skolām Krāslavas novadā, organizēja spēli - viktorīnu “Krāslavas novads Latvijas valsts 100 gadu vainaga pinumā” un sagatavoja konkursu Krāslavas novada skolām “Dzimtā novada Erudīts – 2018”. Bija interesanti vērot citu komandu veikumu un rast iedvesmas jaunām labo darbu idejām. 

Lai jaunais mācību gads ražīgs mums visiem ne tikai ar labām sekmēm mācībās, bet arī ar jauniem darbiem.

 

 

Krāslavas BJC pulciņa “Meistarstiķis” skolotāja Aina Guba

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook