Domes sēde

26.jūlijā plkst.14:00  notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.    Par komisiju izveidošanu un apstiprināšanu
2.    Par zemes gabalu sadalīšanu
3.    Zemes jautājumi
4.    Adresācijas jautājumi
5.    Dzīvokļu jautājumi
6.    Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook