Domes sēde

27.septembrī,  plkst.14:00  notiks Krāslavas novada domes  sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā)


SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.    Dzīvokļu jautājumi
2.    Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu un dzīvokļu izīrēšanu
3.    Zemes jautājumi
4.    Adresācijas jautājumi
5.    Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
6.    Par zemes gabala sadalīšanu
7.    Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
8.    Par Krāslavas novada domes Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook