Domes sēde

26.aprīlī  plkst.14:00  notiks 
Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā)


SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.    Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
2.    Par Krāslavas novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
3.    Par komisiju izveidošanu un apstiprināšanu
4.    Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
5.    Zemes jautājumi
6.    Adresācijas jautājumi
7.    Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
8.    Dzīvokļu jautājumi
9.    Par zemes gabala sadalīšanu
10.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook