Domes sēde

25.oktobrī plkst.13.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.    Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
2.    Dzīvokļu jautājumi
3.    Adresācijas jautājumi
4.    Zemes jautājumi
5.    Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
6.    Par zemesgrāmatā nostiprinātās aizlieguma atzīmes dzēšanu nekustamajam īpašumam “Smilškalni”, Kombuļu pagasts, Krāslavas novads
7.    Par saistošajiem noteikumiem
8.    Par ārvalstu komandējumu
9.    Par rīkojuma apstiprināšanu

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook