Domes sēde

27.decembrī, plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.    Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
2.    Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
3.    Zemes jautājumi
4.    Par zemes reformas pabeigšanu Krāslavas pilsētā 
5.    Adresācijas jautājumi
6.    Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
7.    Dzīvokļu jautājumi
8.    Par Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna daļēju aktualizēšanu
9.    Par Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja vidēja termiņa darbības stratēģiju
 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook