Domes sēde

29.novembrī, plkst. 14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.    Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
2.    Par zemes gabala sadalīšanu
3.    Zemes jautājumi
4.    Adresācijas jautājumi
5.    Par pašvaldības reģistrēšanu LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
6.    Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.36 Ezera ielā 18, Krāslavā izīrēšanu
7.    Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
8.    Dzīvokļu jautājumi
9.    Par Krāslavas novada pašvaldības nolikuma “Par preču zīmes ”Ražots Krāslavas novadā” lietošanu” apstiprināšanu
10.    Par tirgus noteikumu saskaņošanu
11.    Par atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanas vietas – derību punkta, bingo zāles un spēļu zāles atvēršanai Brīvības ielā 11, Krāslavā
12.    Par atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanas vietas – derību punkta, bingo zāles un spēļu zāles atvēršanai Tirgus ielā 3, Krāslavā
13.    Par atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanas vietas – derību punkta, bingo zāles un spēļu zāles atvēršanai Latgales ielā 16, Krāslavā

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook