Domes sēde

16.augustā plkst.14:00  notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par zemes gabala sadalīšanu
2. Zemes jautājumi
3. Adresācijas jautājumi
4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
5. Dzīvokļu jautājumi
6. Par Kaplavas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook