Domes sēde

25.janvārī plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

 

 

 

1.Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem

2.Par Revīzijas darba plāna 2018.gadam apstiprināšanu

3.Par izmaiņām Krāslavas novada domes Nekustamā īpašuma nodokļa       atvieglojumu piešķiršanas komisijas sastāvā

4.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

5.Dzīvokļu jautājumi

6.Adresācijas jautājumi

7.Zemes jautājumi

8.Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu

9.Par Krāslavas veco ļaužu pansionāta “Priedes” vadītāja iecelšanu

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook