Domes sēde

28.maijā, plkst. 14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

  1. Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūru vidēja termiņa darbības stratēģiju apstiprināšanu
  2. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu
  3. Dzīvokļu jautājumi
  4. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2020/6 “Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2017/13 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā””  precizēšanu
  5. Par zemes vienību sadalīšanu un apvienošanu
  6. Zemes jautājumi
  7. Adresācijas jautājumi
  8. Par līdzdalību kapitālsabiedrībās
  9. Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook