Domes sēde

2019.gada 29.augustā, plkst.14:00  notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā) 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2019/6 „Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Krāslavas pilsētā un Krāslavas novada ciemu teritorijās” precizēšanu
  2. Dzīvokļa jautājumi
  3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
  4. Zemes jautājumi
  5. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu  Krāslavā, Zvejnieku ielā 2
  6. Adresācijas jautājumi
  7. Par zemes vienību sadalīšanu un apvienošanu
  8.  Par rīkojuma apstiprināšanu
  9. Par ārvalstu komandējumu
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook