Domes sēde

26.novembrī, plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

  1. Par Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu “Krāslavas Mūzikas skola” un “Krāslavas Mākslas skola” apvienošanu, izveidojot jaunu profesionālās ievirzes izglītības iestādi “Krāslavas Mūzikas un mākslas skola”
  2. Par Krāslavas Mūzikas un mākslas skolas direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikuma apstiprināšanu un pretendentu atlases komisijas izveidošanu
  3. Par zemes vienību sadalīšanu
  4. Zemes jautājumi
  5. Adresācijas jautājumi
  6. Dzīvokļu jautājumi
  7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
  8. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2020/13 “Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 2017.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2017/9 “KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” apstiprināšanu

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook