Domes sēde

2021.gada 29.aprīlī,  plkst. 14:00  tiek sasaukta Krāslavas novada domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par pašvaldības budžetu iestāžu 2020. gada finanšu gada pārskatu apstiprināšanu
  2. Par Krāslavas novada 2020. gada pārskatu
  3. Par rīkojuma darbības izbeigšanu
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook