Domes sēde

18.jūnijā, plkst.14:00  notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par PII “Pīlādzītis” attīstības plāna apstiprināšanu
  2. Dzīvokļu jautājumi
  3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
  4. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
  5. Zemes jautājumi
  6. Adresācijas jautājumi
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook