Domes sēde

22.oktobrī, plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

  1. Dzīvokļu jautājumi
  2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
  3. Adresācijas jautājumi
  4. Zemes jautājumi
  5. Par zemes vienību sadalīšanu
  6. Par Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvaldes Skuķu sociālās aprūpes centra vadītājas atbrīvošanu no amata

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook