Domes sēde

2019.gada 27.decembrī plkst. 14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

  1. Zemes jautājumi
  2. Adresācijas jautājumi
  3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
  4. Par Krāslavas novada domes lēmumu atcelšanu
  5. Dzīvokļu jautājumi
  6. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2019/13 „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2011/13 „Par sabiedrisko kārtību Krāslavas novadā”” precizēšanu
  7. Par Krāslavas novada domes Iepirkumu komisiju
  8. Par apmežošanas atļauju
  9. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
  10. Par novada domes izpilddirektora iecelšanu

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook