Domes sēde

24.oktobrī, plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

  1. Par izmaiņām Krāslavas novada domes komisiju sastāvā
  2. Adresācijas jautājumi
  3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
  4. Dzīvokļu jautājumi
  5. Zemes jautājumi
  6. Par zemes vienības sadalīšanu
  7. Par ārvalstu komandējumu
  8. Par nedzīvojamo telpu patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu
  9. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem

 

 

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook