Domes sēde

25.jūlijā plkst. 14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

  1. Zemes jautājumi
  2. Adresācijas jautājumi
  3. Dzīvokļu jautājumi
  4. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2019/5 „Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Krāslavas novadā” precizēšanu
  5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
  6. Par zemes gabala sadalīšanu
  7. Par Krāslavas novada Kalniešu pagasta pārvaldes vadītājas atbrīvošanu no amata
  8. Par Krāslavas novada Piedrujas pagasta pārvaldes vadītājas atbrīvošanu no amata
  9. Par iecelšanu amatā

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook