Domes sēde

23.aprīlī, plkst.14.00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā). SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.    Adresācijas jautājumi
2.    Dzīvokļu jautājumi
3.    Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
4.    Zemes jautājumi
5.    Par zemes gabala sadalīšanu
6.    Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu
7.    Par Krāslavas novada domes deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook