Domes sēde

2019.gada 28.martā, plkst.14:00 notiks Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Arhīva jautājumi
 2. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
 3. Par zemes gabala sadalīšanu
 4. Adresācijas jautājumi
 5. Zemes jautājumi
 6. Par deklarētas dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 7. Par paredzētas darbības akceptu
 8. Par Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projektu konkursu
 9. Par Biznesa ideju konkursa “Īsteno ideju Krāslavas novadā!” nolikumu
 10. Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai
 11. Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
 12. Dzīvokļu jautājumi
 13. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook