Domes sēde

2021.gada 8.septembrī plkst. 12:30 tiek sasaukta Krāslavas novada domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par aizņēmumu  prioritārā projekta “Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais   

            dienests” ēkas pārbūve” realizācijai

  1. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
  2. Par Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītājas atbrīvošanu no amata
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook